فرم نظر سنجی مشتریان

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما همراهان گرامی از محصولات و خدمات ارائه شده از توسط شرکت ساهم پخش همراه هوشمند پایتخت تهیه گردیده است. لازم به ذکر است نتایج و خروجی های این نظرسنجی در شناسایی نقاط قوت و ضعف ؛ در بهبود ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز بسیار کمک می نمایند. با توجه به محرمانه بودن پاسخ ها نتایج بدون اشاره به مشخصات فردی شما عزیزان مورد استفاده قرار می گیرد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .